Meteen naar de inhoud

The Cross


Wie zijn wij

Christengemeente The Cross is een dynamische kerk waarin de liefdevolle boodschap van Jezus Christus centraal staat. Door de prediking en het onderwijs van geloof en genade ontvangt u een boodschap die uw leven gaat veranderen. Wij geloven dat Jezus Christus onveranderlijk is en dat we ook vandaag wonderen mogen verwachten en zien. In onze samenkomsten is er altijd ruimte voor persoonlijk gebed voor al uw nood.

Visie en missie

Twee pilaren Genade en Geloof

We brengen een boodschap van de onmetelijke, onovertroffen genade en de onvoorwaardelijke liefde van God die kwam in de persoon van Jezus Christus.

Waar religie en wetticisme een mens klein en gevangen houdt en verhinderd om te wandelen in de roeping en bestemming die op hun leven ligt, daar zet genade een mens vrij!

Vrij van veroordeling, vrij van intimidatie en vrij van het juk van de wet!

Het haalt de lat die het oude verbond neerzet weg en zet de onvoorwaardelijke lat van liefde en genade van het nieuwe verbond neer, Jezus Christus en Die gekruisigd!

Hij heeft het allemaal volbracht! In Hem is alles besloten, volbracht, compleet en heel gemaakt.

De Bijbel leert ons dat alle beloften van God Ja en Amen zijn in Jezus Christus (2 Korinthe 1:20).

Deze beloften kunnen wij alleen ontvangen door geloof op basis van genade.

Wanneer genade ontbreekt of onvoldoende aanwezig is dan ontbreekt de basis waarop wij ons geloof kunnen bouwen.

Onze eigen prestaties schieten tenslotte ernstig tekort.

De boodschap van geloof op basis van genade en liefde zet mensen vrij om alles te ontvangen wat God voor hen heeft en te wandelen in hun door God gegeven roeping en bestemming.

The Cross wil een plek zijn waar mensen ontdekken wat de Here Jezus voor een ieder heeft bewerkt door zijn kruisdood en opstanding.

Kortom het ontdekken van je identiteit.


Huisgezin

We geloven dat we niet slechts een organisatie zijn, maar dat we een geestelijk huis zijn, een gezin, een organisme, waar vaders hun zonen grootbrengen, zodat zij op hun beurt weer vaders kunnen zijn.

Binnen een gezin is veiligheid, ruimte en ontspanning, de voorwaarde van een gezonde leefomgeving.

Je mag zijn zoals je bent en leren hoe God je heeft bedoeld en gezegend heeft met alles wat aan talenten, gaven en capaciteiten in je is!

Onderling mag er verschil zijn, maar in ons hart zijn we één!

Liefde voor elkaar is iets wat van binnenuit komt.

Daarom geloven we dat de liefde van God en de vernieuwing van denken door genade, een sterke basis vormt van dit geestelijk gezin.

Ook kinderen zijn hier deel van! De Bijbel leert ons dat we een kind van jongs af aan de juiste weg moeten leren, zodat ze er niet van afwijken zullen wanneer ze oud geworden zijn (Spreuken 22:6).

Investeren in kinderen is een belangrijk deel van The Cross.

We geloven in het maximaal ontwikkelen van de persoonlijke mens naar het beeld van Jezus en de bediening die God op een ieder z’n leven heeft gelegd.

Mensen die Jezus ontmoeten en aanvaarden als hun verlosser veranderen naar Zijn beeld en worden gezegend.


Gemeente

‘Gemeente zijn’ is voor ons iets wat fundamenteel is.

We geloven dat we als Gemeente van Jezus Christus een aantrekkelijke en krachtige groep mensen behoren te zijn.

Daarom leren we om te leven vanuit de nieuwe identiteit in Christus en te wandelen volgens de principes in liefde en kracht van het Koninkrijk van God.

Als Gemeente zijn we hier op aarde om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken.

Wij zijn dragers van Gods bovennatuurlijke Koninkrijk!

Daarom leren we dat we een rol spelen in deze wereld als mensen die:


licht brengen in de duisternis

genezing brengen daar waar ziekte is

vrijheid brengen daar waar gebondenheid is

hoop brengen daar waar geen hoop meer is

en leven brengen daar waar dood heerst.

Met Jezus als voorbeeld zijn we geroepen om de werken van de duisternis te verbreken (Hand 10:38).

Dat is wat ‘Gemeente zijn’ is.

Daarnaast is The Cross een apostolische gemeente die de visie heeft om het evangelie te verspreiden en gemeentes te planten op plekken waar de Heer ons leidt.

We maken geen deel uit van een landelijke denominatie.

Wij zijn een charismatische gemeente die gelooft in Jezus Christus en de Bijbel als Gods Woord, zichtbaar gemaakt door de werking van de Heilige Geest.

Waar kun je ons vinden?

Constantijnstraat 31, 7442 MD Nijverdal

Steun ons

IBAN nummer

NL48 RABO 0302 3641 96

KvK: 62874098

Het Team


Voorgangers

DIANE EKKEL

...

ALEX EKKEL

...

MIRANDA HALLINK

...

RENÉ HALLINK

...

RANDY VAN DORST

...